เทวดาพระอาทิตย์ เทพประจำวันอาทิตย์ และท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ (ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 16 ก.ย.)