เทวดาพระพฤหัสบดี เทพประจำวันพฤหัสบดีและท่านที่เกิดลัคนาราศีธนู (ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.-15 มค.)และราศีมีน (ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มี.ค.-12 เม.ย.)

หลักเทวกำเนิด เทพพระพฤหัสบดี เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม และปัญญา
เกิดจากองค์มหาฤาษี 19 ตน มีธาตุประจำตัวคือ ธาตุดิน สีประจำตัวคือ สีส้ม
ตามปรัชญาทางโหราศาสตร์ กล่าวว่า ปัญญาบริสุทธิ์ ให้ทายพฤหัสบดี ท่านที่มีเทพพระพฤหัสบดีรักษาตัว จึงเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม ความถูกต้อง มีปัญญา มีความรอบรู้ มีความเป็นครูอยู่ในตัวเอง จู้จี้ เจ้าระเบียบ เป็นผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีความสุขุมคัมภีรภาพ รอบคอบ เหมาะที่จะทำงานเป็นครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ นักกฎหมาย ข้าราชการฝ่ายการปกครอง หรือทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ แพทย์ ทนายความ จะประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี

พุทธคุณ เทวคุณในการบูชาเทพพระพฤหัสบดี
เทพพระพฤหัสบดี อาจหมายถึงองค์พระสยามเทวาธิราช ท่านจะอำนวยโชคลาภ ความสุข ความเจริญ ให้เกิดขึ้นแก่สรรพสิ่งบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย ผู้ที่ได้บูชาเทพพระพฤหัสบดี จะเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศ ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย จะเป็นผู้มีทรัพย์ มียศฐาบรรดาศักดิ์ มีความเจริญรุ่งเรือง ยามใดรู้สึกท้อสมองตื้อ คิดอะไรไม่ออก ให้ระลึกนึกถึงท่าน การบูชามหาเทพองค์นี้ สามารถบูชาด้วยการสร้างคุณงามความดี การปฏิบัติธรรม แผ่เมตตา หรือการทำในเรื่องราวที่ถูกต้อง จะมีมหาเทพพระองค์นี้เฝ้ารอ และคอยบันดาลดลให้เกิดสรรพสิ่งมิ่งมงคลแก่ชีวิตของผู้ที่ได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ในกรอบศีล กรอบธรรมอย่างแน่นอน ทุกครั้งที่ทำบุญ อย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้เทพพระพฤหัสบดี ท่านจะอำนวยโชคอำนวยชัยให้ท่านสมหวังทุกประการ

พระคาถาบูชา
อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัสบดีจะมัสมิง จะ พุทธคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้ว สวดพระคาถานี้ แล้วอุทิศบุญ อุทิศกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน แด่เทพพระพฤหัสบดี ท่านจะมีปัญญาเป็นเลิศ มีทรัพย์ มียศฐาบรรดาศักดิ์ตลอดกาล


ข้อมูลโดย ลักษณ์ เรขานิเทศ