คาถาบูชา : เทวดาประจำวันเกิด

คาถาบูชา : เทวดาประจำวันเกิด

 
 

เทวดาพระอาทิตย์


 

อิติปิโส ภะคะวา พระอาทิตย์ จะมัสมิง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

คลิกภาพ เพื่อเปิดอ่าน E-BOOK

 

คาถาหัวใจพระอาทิตย์โอมระวิจะมหาเทโว วิรัตตะโถรัง ระวิสิทธิ สวาหะ ๖ จบ

 

เทวดาพระจันทร์


อิติปิโส ภะคะวา พระจันทร์จะมัสมิง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

คลิกภาพ เพื่อเปิดอ่าน E-BOOK

 

คาถาหัวใจพระจันทร์


โอมสะสิจะมหาเทโววิรัตตะ สักติทิรังทินนัง สวาหะ ๑๕ จบ

 

เทวดาพระอังคาร


อิติปิโส ภะคะวา พระอังคารจะมัสมิง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

คลิกภาพ เพื่อเปิดอ่าน E-BOOK

 

คาถาหัวใจพระอังคาร


โอม ภุมมะจะมหาเทโว มหิงสะพาโห สวาหะ ๘ จบ

 

คาถาเทวดาพระพุธ


 

อิติปิโส ภะคะวา พระพุธจะมัสมิง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

คลิกภาพ เพื่อเปิดอ่าน E-BOOK

 

คาถาหัวใจพระพุธ


โอม พุธะ จะมหาเทโว คชพาโห สวาโหม ๑๗ จบ

 

คาถาเทวดาพระพฤหัสบดี


อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัสบดีจะมัสมิง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

คลิกภาพ เพื่อเปิดอ่าน E-BOOK

 

คาถาหัวใจพระพฤหัสบดี


โอม ชีวะจะมหานิละ มหาเทโว สวาโหม ๑๙ จบ

 

คาถาเทวดาพระศุกร์


อิติปิโส ภะคะวา พระศุกร์จะมัสมิง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

คลิกภาพ เพื่อเปิดอ่าน E-BOOK

 

 

คาถาหัวใจพระศุกร์


โอม ศุโกร จะมหาเทโว ละโภเทโว สวาโหม ๒๑ จบ

 

คาถาเทวดาพระเสาร์


อิติปิโส ภะคะวา พระเสาร์จะมัสมิง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

คลิกภาพ เพื่อเปิดอ่าน E-BOOK

 

คาถาหัวใจพระเสาร์


โอม โสโรจะ มหาเทโว พยัคฆพาโห สวาโหม ๑๐ จบ

 

คาถาเทวดาพระราหู

อิติปิโส ภะคะวา พระราหูจะมัสมิง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

คลิกภาพ เพื่อเปิดอ่าน E-BOOK

 

คาถาหัวใจพระราหู


โอม ราหู จะมหาเทโว ครุฑพาโห สวาโหม ๑๒ จบ

 

คาถาเทวดาพระเกตุ


อิติปิโส ภะคะวา พระเกตุจะมัสมิง จะพุทธคุณัง จะธัมมะคุณัง จะสังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

คลิกภาพ เพื่อเปิดอ่าน E-BOOK

 

คาถาหัวใจพระเกตุ


 
 
 

โอม เกตุ จะมหาเทโว นาคีนาคาพาโห สวาโหม ๙ จบ