คาถาบูชา : พระพิฆเณศวิเศษลาภา

คาถาบูชา : พระพิฆเณศวิเศษลาภา

  สำเร็จสมหวังทุกประการ

 

         นะโมตัสสะภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

๓ จบ

“โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา”

 

คลิกภาพเพื่ออ่าน E-BOOK