คาถาบูชา : พระภรตมุนี

คาถาบูชา : พระภรตมุนี

มหาฤาษี ผู้มีฤกธิ์ เจ้าแห่งดนตรีและศิลปะ ประทานฤทธิ์เดชอำนาจ บารมี ปัญญา

 
 

โอม นะโม พระภะระตายะ นะโมนะมะ คันธะมาลา

สิทธาหะนัม กะพะมะนะ สัมมาอะระหัง วันทามิ

 

 

พระคาถาอีกบทกล่าวว่า

          โอม พระภรตมุนีมหาฤๅษี ผู้ทรงญาณ รับเทวโองการจาก พระมหาพรหม เริ่มการละครเป็นปฐม มหกรรม นำท่าร่ายรำศิวะนาฏราช รจนานาฏศาสตร์ เป็นโฉลกฉันท์ ข้าขออภิวันทนาการ น้อมกมล มาอาราธนา ขอจงมาสรวมคุ้มครองรักษา ประทานพรให้ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ประสิทธิ์ศรีสิริ สวัสดิ์ ขจัดปวงอุปัทวอันตรายแก่ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ณ ที่นี้ อย่ามีโรคภัยพาล สำเร็จกิจเกษม ศานต์ เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ ศฤงคารตลอดกาลนาน เทอญ

 

 

คลิกภาพเพื่อดู E-BOOK