คาถาบูชา : พระแม่ธรณี

คาถาบูชา : พระแม่ธรณี

          พยานบุญมงคล ติดตัว ติดตน ร่มเย็นเป็นสุข

 
 

นะโมตัสสะภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

๓ จบ

“สังขาตัง โลกะวิทู ตันติพุทติง นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ”

 

 

คลิกภาพเพื่ออ่าน E-BOOK