คาถาบูชา : พระลักษมณ์หน้าทอง

คาถาบูชา : พระลักษมณ์หน้าทอง

          ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอบูชาอัญเชิญพระลักษมณ์หน้าทองจงสถิต ในเหรียญ /รูปเคารพ และสถิตย์ พิทักษ์ รักษาตัว ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป เมื่อข้าพเจ้าอ่านพระคาถาอัญเชิญ ขอคุณ ครูบาอาจารย์ที่ได้ผูก พระคาถานี้ ตลอดจนองค์ มหาสังข์ มหามงคล พระแท่นมหามงคล ที่องค์พระศิวะเจ้า ผู้เป็น ปฐมกำเนิดแห็งองค์พระลักษมณ์นี้ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้บูชา หรืออธิษฐาน ขอท่าน ประสิทธิประสาท พรแก่ข้าพเจ้า ให้เป็นที่รักที่เมตตาแก่ มนุษย์ เทพยดา ครุฑ นาคทั้งหลาย มีเสน่ห์ ทำการอันใดที่จะให้ สำเร็จ สมปรารถนา ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 


นะโมตัสสะภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

 

 

 

          โอมพระแลงเป็นแสงพระลักษมณ์ พระฤาษีจับปากพระลักษมณ์ จับหน้า จับตาสวาหะ (แล้วก็เป่าที่เหรียญ โอม..เพี้ยง) ขอบารมีของพระลักษมณ์ หน้าทองนี้ตลอดจนอำนาจเทวานุภาพแห่งองค์ มหาสังข์ มงคล พระแท่น มหามงคลแห่งองค์ พระมหาศิวะเทพเจ้า ตลอดจนบารมีของพระเถราจารย์ ทุกรูป ที่ได้ อธิษฐาน จิตจารเลขยันต์ และมหายันต์ มงคลทั้งหมดทั้งมวลตลอดจนชนวนมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายจงเป็น เครื่องคุ้มครองสถิตคุ้มกายข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

คลิกภาพเพื่ออ่าน E-BOOK