คาถาบูชา : ท้าววิรุฬหก

คาถาบูชา : ท้าววิรุฬหก

          เทพผู้มีกำลังฤทธิ์ ประสิทธิพรให้ชาวราศีมังกร เกิดฤทธิ์เดชอำนาจบารมีและเงินตราชื่อเสียง ความสำเร็จ ความก้าวหน้า ความเป็นมงคล

 

ทักขิณัสะมิง ทิสาภาเค สันติ เทวา มะหิทธิกา

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

 

คลิกภาพเพื่อเปิดอ่าน E-BOOK