คาถาบูชา ท้าววิรูปักโขนาคราช

คาถาบูชา : ท้าววิรูปักโขนาคราช

          เทพผู้มีกำลังฤทธิ์ ประสิทธิพรให้ชาวราศีมังกร เกิดฤทธิ์เดชอำนาจบารมีและเงินตราชื่อเสียง ความสำเร็จ ความก้าวหน้า ความเป็นมงคล

 

ทักขิณัสะมิง ทิสาภาเค สันติ เทวา มะหิทธิกา

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

 

 

E- Book  ประวัติความเป็นมา และ คาถา บทสวด อธิษฐานขอพร

 


คลิกที่ภาพเพื่อเปิด E-BOOK