คาถาบูชา พระพุทธไสยาสน์ (ปางโปรดอสุรินทราหู)
พระพุทธไสยาสน์
(ปางโปรดอสุรินทราหู)
พระพุทธผู้มีบารมีขจัดภัยราหู บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
เกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อัศจรรย์ในชีวิต


ต้นเรื่อง

          เนื่องจากท่านที่เกิดในวันอังคาร ท่านที่ในราศีเมษ ราศีพิจิก มี “เทพพระอังคาร” หรือดาวอังคารเป็นดาวประจำตัว ความทุกข์ยากในการดำรงชีวิต ตามปรัชญาในทางโหราศาสตร์ที่ว่า “กล้า แข็ง ขยัน ต้องทายอังคาร” เป็นที่มาประการหนึ่ง เหตุเภทภัยอันเกิดจากดาวพระเคราะห์ร้าย เช่น พระราหู และ พระเสาร์ อีกประการหนึ่ง หากได้บูชากราบไหว้ มีรูปเคารพของพระพุทธไสยาสน์ไว้ประจำตัวประจำตระกูล หรือมีโอกาสสักการะ จะเป็นมหามงคลในชีวิต

          ตามหลักในทางโหราศาสตร์ในปีพุทธศักราช 2554 นี้ ราหูมีกำลังรุนแรง แรงกล้า เนื่องจากราหูจะยกย้ายจากราศีธนูไปสู่ราศีพิจิก ในวันที่ 24 พฤษภาคม จะเป็นข่าวใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ในประเทศนี้ ที่จะมีกระแสราหูแรง จึงน้อมนำให้มีโอกาสร่วมสร้าง กราบไหว้บูชาพระพุทธไสยาสน์ โดยเฉพาะที่วัดป่าธรรมโสภณ ก็จะเป็นมหามงคลคุ้มครองบุญราศี และอุทิศบุญกุศลให้เทพพระราหู เคราะห์ภัยร้ายต่างๆก็จะมลายหายไป เหลือไว้แต่ความโชคดีมีชัยในสิ่งที่พึงปรารถนา


พุทธกำเนิด

          พระพุทธไสยาสน์
หรือ หลวงพ่อพระนอน ตามประวัติย่อมีอยู่ว่า สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ในนครสาวัตถี อสุรินทราหู จอมอสูร สำคัญตนว่าร่างใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้า จึงไม่ยอมมาเข้าเฝ้าและแสดงความอ่อนน้อม รับฟังพระธรรม ดังที่เทพยดาและมนุษย์ทุกหมู่เหล่า ได้มาฟังธรรมตามที่ได้ยินได้ฟังมา ด้วยมีทิฐิอันแรงกล้า พระพุทธองค์ประสงค์จะให้อสุรินทราหู จอมอสูร ลดทิฐิ จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ เนรมิตกายให้โตใหญ่กว่าจอมอสูร ในท่าประทับนอน พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมโปรด จนในที่สุดอสุรินทราหูจึงได้ลดทิฐิ และอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์


พุทธคุณ

          ท่านที่ได้บูชาเหรียญพระพุทธไสยาสน์ ของวัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี หรือได้มีโอกาสไปกราบไหว้พระพุทธไสยาสน์ ตลอดจนได้ร่วมสร้างพระพุทธไสยาสน์ในปีนี้ จะเป็นมหามงคล คุ้มครองเป็นบุญราศี เป็นบุญบารมีของท่าน ที่จะทำให้ขจัดปัดเป่าภัยทั้งหลาย อันเกิดจากราหู ทั้งความยากจนข้นแค้น อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภูตผีปีศาจ คุณไสย เสนียดจัญไร อุปสรรคนานาประการอันเกิดขึ้นจากการดำรงชีวิต และการประกอบการงาน ชีวิตไม่มั่นคง มีปัญหาชีวิตคู่ มีปัญหาในเรื่องของการขาดหลักใจ ต้องอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าปางโปรดอสุรินทราหูนี้คุ้มครองพิทักษ์รักษา น้อมนำพระบารมีของพระองค์เป็นสิ่งที่คุ้มครองตน ก็จะบันดาลดลให้ราหูที่จะบันดาลโทษ งดโทษโพยภัย และให้โชคชัย ให้ความสุขความเจริญ ลาภผลพูนทวี เมื่อท่านได้บูชาพระพุทธไสยาสน์ ปางโปรดอสุรินทราหูนี้

-     

         พระคาถาบูชา

“ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห”

          ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอบารมีของพระพุทธเจ้าในปางสีหไสยาสน์ คือพระพุทธไสยาสน์นี้ จงคุ้มครองพิทักษ์รักษาข้าพเจ้า .................. (ชื่อ – นามสกุล) ให้พ้นจากทุกข์ร้ายภัยเวร ตลอดจนภัยร้ายที่เกิดจากดาวร้ายทั้งปวง โดยเฉพาะดาวร้ายอันเกิดจาก “ราหู” และ “พระเสาร์” ตลอดปีพุทธศักราช 2554 นี้ และตลอดไป สาธุ สาธุ สาธุ