คาถาบูชา พระพุทธป่าเลไลยก์ (ปางราหู)
พระพุทธป่าเลไลยก์
(ปางราหู)
บารมีพระพุทธปาเลไลยก์ บันดาลโชค เกิดความสงบร่มเย็น
ขจัดปัดเป่าภยันอันตราย เกิดสามัคคีธรรม น้อมนำความสุขความเจริญ


ความเป็นมา

          ด้วยที่ผม อยู่ในวงการโหร 20 ปี กับการเป็นโหรอาชีพ เคยประสบเคราะห์ภัยจาก “ราหู” รุนแรงถึงขนาด “ไฟไหม้บ้าน” ทั้งที่บวช ณ วัดสระเกศ โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเคยให้ผมไปอยู่ป่า ปฏิบัติธรรม ณ วัดผาเกิ้ง จังหวัดชัยภูมิ ก็ยังไม่พ้นโพยภัย วันที่ลาสิกขาบท ท่านมอบพระพุทธป่าเลไลยก์ ให้ 1 องค์ และให้สวดคาถาบูชาไปตลอดชีวิต แล้วท่านก็ยังได้มอบหลักธรรมว่า “จากนี้เมื่อมีเคราะห์หรือภัย ให้ตั้งจิตตั้งใจ สงบจิต สงบใจ เอาธรรมะที่ได้จากป่ามาไว้ในใจ แล้วสงบเยือกเย็น สวดคาถาบูชา ปฏิบัติธรรม ไม่ต้องหนีมาอยู่ที่ป่าหรือมาอยู่ไกลๆอีกแล้ว ให้จำอารมณ์นั้นไว้”

ใน พ.ศ. นี้ ภัยของ “ราหู” รุนแรงร้ายกาจ ที่จะก่อให้เกิดภัยทางธรรมชาติ และภัยต่อชะตาบุคคล โดยเฉพาะท่านที่เกิดในราศีพฤษภ ราศีพิจิก ราศีเมถุน ราศีธนู ตลอดจนถึงท่านที่มีเหตุเภทภัยจากมุมอื่นของพระราหู ทำให้บ้านแตกสาแหรกขาด ชีวิตมีความยากลำบาก มีเหตุเภทภัยจากมนุษย์และกรรมเก่า ควรจะได้บูชากราบไหว้พระพุทธป่าเลไลยก์นี้


พุทธกำเนิด

          พระพุทธป่าเลไลยก์ ครั้งหนึ่งในพุทธกาล พระภิกษุในวัดโฆษิตาราม เมืองโกสัมพี ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง เป็นเรื่องราวใหญ่โตที่พระพุทธองค์ให้สามัคคี ต่างก็ไม่ยอมเชื่อ ต่างฝ่ายต่างยึดถือในความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ พระพุทธองค์จึงระอาพระทัย เสด็จหนีออกไปจำพรรษา ณ ป่ารักขิตวัน แถบหมู่บ้านปาลิเลยยกะ มีพญาช้างชื่อปาลิเลยยกะ และลิงตัวหนึ่ง คอยอุปัฏฐากดูแลพระพุทธองค์ ลิงก็เอารวงผึ้งมาถวาย ช้างก็เอากระบอกน้ำมาถวาย ทำให้พระสงฆ์ที่แตกแยก แตกสามัคคี สงบ ละทิฐิมานะตน ด้วยเหตุแห่งชาวบ้านไม่ยอมทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุเหล่านั้น ทำให้อยู่ลำบาก มีความทุกข์ร้อน ด้วยการปลีกไปสู่ความสงบ ทำให้ดับภัยจากการแตกความสามัคคีของพระพุทธองค์

          จึงน่าจะเป็นมงคลพุทธลักษณะที่ช่วยปราบภัยพิบัติของการแตกความสามัคคี ตลอดจนความร้อนใจอันเกิดขึ้นจากการอยู่ในสังคมของประชาชนชาวพุทธทั้งหลาย จึงมีการจัดสร้างพระพุทธป่าเลไลยก์ขึ้น เพื่อเป็นมงคลแห่งปีพุทธศักราช 2554 คุ้มครองท่านที่เกิดในราศีพฤษภ ราศีพิจิก และราศีอื่นๆที่เจอเหตุเภทภัยจาก “ราหู” และ “พระเสาร์” อันเป็นมุมของดาวร้ายที่ทำให้ท่านเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจ เกิดความไม่ร่มเย็น ไม่เป็นสุขในการดำเนินชีวิต บารมีของพระพุทธป่าเลไลยก์ จะเป็นมงคลคุ้มครองทำให้เกิดความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


พุทธคุณ เทวคุณ

          ท่านที่ได้บูชาเหรียญพระพุทธป่าเลไลยก์ ของวัดป่าธรรมโสภณ หรือได้มีโอกาสไปกราบไหว้พระพุทธป่าเลไลยก์ ณ วัดป่าธรรมโสภณ ณ วัดป่าเลไลยก์ ตลอดจนได้ร่วมสร้างพระพุทธป่าเลไลยก์ในปีนี้ ก็จะเป็นมหามงคล คุ้มครองเป็นบุญราศี เป็นบุญบารมีของท่าน ที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจ อัคคีภัย อุทกภัย ทุพภิกขภัย โจรภัย ฝันร้าย ยาพิษ บังเกิดความสุขความเจริญ มีโชคลาภ มีความสุขสวัสดี มีสมบัติมั่นคงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       พระคาถาบูชา


“สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง  
เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง 
อาณักเขตตัมหิ  สัพพัตถะ   สัพพะทา 
สัพพะปาณิณัง   สัพพะโสปิ นิวาเรติ 
ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ”


          ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอบารมีของพระพุทธเจ้าในปางป่าเลไลยก์ คือพระพุทธไสยาสน์นี้ จงคุ้มครองพิทักษ์รักษาข้าพเจ้า .................. (ชื่อ – นามสกุล) ให้พ้นจากทุกข์ร้ายภัยเวร ตลอดจนภัยร้ายที่เกิดจากดาวร้ายทั้งปวง โดยเฉพาะดาวร้ายอันเกิดจาก “ราหู” และ “พระเสาร์” ตลอดปีพุทธศักราช 2554 นี้ และตลอดไป สาธุ สาธุ สาธุ