ประวัติความเป็นมา
ไหว้พระ ขอเงินจากพระจันทร์
 
ภาคประวัติ และความเป็นมา
 
โหราศาสตร์ 2000 การกำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
ต้นตำรับตำราขอเงินจากพระจันทร์
โดย อ.จรัญ พิกุล ครูโหรสี่แผ่นดิน
               
 
 
 
 
  
                 อ.จรัล พิกุล ครูโหร ผู้เปิดเผยเคล็ดลับ วันขอเงินจากพระจันทร์
 
          เมื่อประมาณต้นปี 2541 ผมจำได้ว่า ได้ไปอัดรายการทีวีของช่องไอทีวี ร่วมกับคณาจารย์อีก 3 ท่าน ครั้งนั้นทางคุณสุภาพ คลี่ขจาย ได้เชิญไปร่วมรายจการ ไอทีวีโชว์ ท่านอาจารย์จรัญ พิกุล ปรมาจารย์ในวงการโหราศาสตร์ ท่านไปร่วมรายการด้วย โดยส่วนตัวแล้ว ผมมีความเคารพศรัทธาอาจารย์จรัญ เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม (ซึ่งปัจจุบัน ท่านได้สิ้นไปแล้ว) เนื่องจากว่า บางครั้ง จนด้วยภูมิรู้แห่งปัญญาในด้านโหราศาสตร์ ผมก็จะแวะเวียนไปหาอาจารย์จรัญ พิกุล ซึ่งในตอนนั้นบ้านผมกับบ้านอาจารย์อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ และวันนั้นหลังจากอัดรายการเสร็จ ผมก็ได้ชวน อ.จรัญ ไปหาอาหารรับประทานใกล้ ๆ บ้านอาจารย์ ระหว่างนั้น ได้มีการสนทนาถึงดวงโลกและดวงเมือง จนถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คงได้รับความรู้สึกที่เป็นห่วงต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน อันมีผลโดยตรงต่อเรา ๆ ท่าน ๆ โดยทั่วไป เพราะว่าสภาวะวิกฤติอันยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น
 
          ผมศรัทธาอาจารย์จรัญ พิกุล ตรงที่ว่า อาจารย์จรัญ เคยเขียนอนาคตโลกในอีก 25 ปีข้างหน้า ซึ่งเขียนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และก็จะมาตรงในปี ค.ศ.2000 ซึ่งตรงอย่างมากเลยทีเดียว ถ้าท่านสื่อมวลชน หรือใครที่สนใจลองติดต่อถามถึงหนังสือที่ อ.จรัญ ได้เขียนไว้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ในการทำนายถึงโลกแห่งอนาคต หรือเมืองไทยในปัจจุบัน โดยสภาวะที่จะเป็นปัญหาจุดบวกของเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป กับความเป็นนักโหราศาสตร์ ความต่างวัย แต่การร่วมสมัยทางความคิด ระหว่างผมกับอาจารย์เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งมีความเห็นคล้ายกัน โดยเฉพาะเมื่อผมเกริ่นขึ้นมาว่า “ท่านอาจารย์ครับ ทำไมวิชาโหราศาสตร์ น่าจะเป็นวิชาเพื่อบอกแนวทาง มากกว่าวิชาที่จะบอกว่า จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อย่างไร ” อ.จรัญ ก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมา และมอบให้ข้าพเจ้า หนังสือเล่มนั้นชื่อว่า “ส.ค.ส.2541 โหราศาสตร์ 2000 โหราศาสตร์เพื่อชีวิต จังหวะจากดวงจันทร์ ปี 2541” เมื่ออาจารย์เขียนมอบให้ผมแล้ว อาจารย์บอกให้ไปเอาไปศึกษาน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีค่าสำหรับคุณ เมื่อผมได้ศึกษาจึงเริ่มเข้าใจถึงพื้นฐานอะไรบางอย่าง ในการที่จะหาจังหวะที่ดีในมุมทัศนะสัมพันธ์ของโลกและดวงดาว โดยเฉพาะดวงจันทร์หรือพระจันทร์ ตามที่หลาย ๆ ท่านเรียกขานกัน
 
          เมื่อศึกษาถึงในรายละเอียดภายใน จึงขอยกตัวอย่างบางส่วน เพื่อนำมาให้ท่านลองใช้ดู อย่างน้อยก็ไม่เสียหายอะไร เพราะภาวะจิตใจในปัจจุบัน ทุกคนต่างปั่นป่วนกันเต็มที ผมจะยกส่วนสำคัญพร้อม ๆ กัน การเอาช่วงเวลาที่อาจารย์ได้กล่าวถึง ขอให้ท่านลองใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพิจารณา เนื้องหาของวิชาในเล่มได้บอกว่า โหราศาสตร์เพื่อชีวิตคืออะไร เป้าหมายของวิชาโหราศาสตร์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำนายทายทักเท่านั้น แต่อยู่ที่ว่า ทำอย่างไรชีวิตจึงจะอยู่ได้อย่างเป็นอมตะ คือ ใช้วิชาโหราศาสตร์ช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด วิธีใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามจังหวะทั้ง 8 ของดวงจันทร์


 
วิธีใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามจังหวะของดวงจันทร์
               
          คนเรานั้น เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกจักรวาล ที่มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ เป็นต้นเหตุ ต้นตระกูล ดังนั้นคนเราจึงต้องรู้จักการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามจังหวะของดวงดาว สิ่งแรกคือ รู้จักดำเนินชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตามช่วงจังหวะทั้ง 8 ของดวงจันทร์ในแต่ละเดือน จะช่วยให้เราพัฒนาชะตาเราให้เจริญเติบโตได้ทั้งทางวัตถุ จิตใจ อารมณ์ และวิญญาณ ซึ่งมีจังหวะทั้ง 8 ช่วงเรียงลำดับดังต่อไปนี้

 
           ช่วงที่ 1 ช่วงจันทร์ดับหรืออมาวสี (NEW MOON) จะเกิดขึ้นแค่ 1 วันใน 1 เดือน ซึ่งจะต้องมีการคำนวณโดยผู้รู้ ซึ่งจะทำให้ทราบวันและเวลาที่ดีที่สุดในช่วง1 เดือนนั้น ๆ หมายถึง ในช่วงระยะเวลา ก่อน-หลัง 12 ชั่วโมงจากเวลาที่ได้คำนวณแล้วว่าดีที่สุดในเดือนนั้น ให้รู้จักจินตนาการในสิ่งที่คุณเองต้องการจะสร้างสรรค์ ใช้อารมณ์ไปในทางบวก ให้ชิงตัดบทสิ่งที่เป็นภาพลบที่คาดว่าจะเข้ามาในชีวิต และหลีกเลี่ยงการวิวาทขัดแย้ง และคอยดูว่า ชะตาของเราในวันนี้จะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นมาบ้าง เพราะถ้ามีอะไรผิดปกติ หรือไม่ดีมา แสดงว่าในรอบ 1 เดือนจากวันนี้ อาจจะมีชะตาบางวันไม่ราบรื่นขึ้นมาอีก และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ให้ ขอเงินจากพระจันทร์ โดยการเอาสตางค์มาใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณในวันนี้ ห้ามใช้จ่ายเป็นอันขาด ถ้าจะใช้จ่ายให้แบ่งไว้ต่างหาก มิฉะนั้นแล้ว ถ้าคุณใช้จ่ายเนื่องจากการใดก็ตาม คุณจะมีเหตุแห่งการใช้จ่าย หรือมีเรื่องต้องเสียสตางค์ไปตลอดทั้งเดือนจนถึงช่วงจันทร์ดับในเดือนต่อไปเลยทีเดียว

 
วิธี ขอเงินจากดวงจันทร์ แบบดั้งเดิมของ อ.จรัล พิกุล

          ในช่วงที่มี วันจันทร์ดับ (NEW MOON) ทำให้เหมือนว่า มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าเต็มกระเป๋า ให้พยายามที่จะทำใจให้บริสุทธิ์ พยายามที่จะอธิษฐานขอสตางค์จากพระจันทร์ว่า “ขอให้ดำรงพวกเราให้อยู่ในสภาพที่ท่านหล่อหลอมพวกเราให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเถอะ แล้วหาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าให้เต็ม” นี่จะเป็นการที่จะใช้พลังงานจากพระจันทร์ และดึงดูดจากดวงดาวในแง่ของความเชื่อบวกกระแสแห่งความดึงดูดนั้น จะให้เจริญ รุ่งเรือง มั่งคั่งตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียว นั่นเป็นคำแนะนำของ อ.จรัญ พิกุล ที่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในเรื่องวิธีการ ขอเงินจากพระจันทร์ หรือหาจุดที่เอื้อประโยชน์ให้มากที่สุดจากตำแหน่ง ที่เอื้อของดวงดาว จังหวะนี้ถือเป็นจังหวะที่สำคัญที่สุด และผมจะแยกออกไปอธิบายในรายละเอียดในตอนท้าย ๆ แต่ผมขอกล่าวถึงเนื้อหาที่สำคัญให้ครบ เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพโดยรวมก่อน
               
          ช่วงที่ 2 ซึ่งจะเรียกว่า เป็นช่วงพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น พระจันทร์ทำมุม 45 องศา กับดวงอาทิตย์ (CREHCENT) คือ ช่วงวันแห่งการสัมผัสทางกาย ทางกลิ่นและรสชาติ ดังนั้น พอถึงวันนี้ เหมาะที่จะพูดว่า “ฉันสมควรที่จะได้ในสิ่งนี้” คือทำอะไรด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง ทำอะไรในทางที่ถูกที่ควรในทางบวก และนึกไว้เสมอว่า เราสมควรที่จะได้สิ่งนี้ เช่น ไปสมัครงาน ก็ควรอธิษฐานหรือตั้งใจว่า วันนี้เราควรได้งานใหม่ , เจ้านายจะให้ความสำคัญ , จะได้ตำแหน่งใหม่ นั่นเป็นสิ่งหรือเป้าหมายที่คุณปรารถนาไว้ ให้ระลึกไว้เสมอในวันที่เป็นพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น
 
           ช่วงที่ 3 ดวงจันทร์ข้างขึ้น ก็คือ สามดวงกึ่งข้างขึ้น ดวงจันทร์ทำมุม 90 องศา กับอาทิตย์ ประมาณขึ้น 7-8 ค่ำ (FIRST QUARTER) เป็นวันสำคัญในแง่การสร้างสรรค์ และการเคลื่อนไหวและความรู้สึก ดังนั้น พอมาถึงวันนี้ เหมาะแก่การลงมือปฏิบัติการ ทำภารกิจโดยยืนกราน เหมือนเชิดคอขึ้นโดยไม่เกรงขามอะไรทั้งสิ้น มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ ตั้งใจทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แล้วการกระทำก่อน หรือหลังเวลาที่ดวงจันทร์เกิดข้างขึ้น 12 ชั่วโมง จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่เป็นความปรารถนาสูงสุด ตามที่ท่านอธิษฐานนั่นเอง
 
           ช่วงที่ 4 เรียกว่า เป็นช่วงของดวงจันทร์สว่างขึ้น ทำมุม 135 องศากับดวงอาทิตย์ ก่อนที่จะเข้าสู่วันเพ็ญ (GIBBOUS) พอถึงวันนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร ขอให้มีความสำคัญต่อข้อมูลข่าวสาร ให้อ่าน ให้ฟัง ตั้งใจเริ่มต้นอ่านหนังสือ หรือสำหรับนักศึกษา เพื่อจะได้เชิดชูกำลังใจให้สอบผ่านตามที่หวังหรือตั้งใจไว้ เป็นวันที่เอื้อประโยชน์ต่อข้อมูลข่าวสาร และคอยจับตาดูอารมณ์ของคนอื่นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ โดยสรุปคือว่า ในวันนี้เป็นช่วงวันที่เปิดรับสิ่งต่าง ๆ เช่น รับมโนภาพ และอารมณ์ รับในทางเชิดชู และเป็นกำลังใจ ในวันนี้จะทำให้คุณโชคดีไปตลอดเดือนทีเดียว
 
ทำไมพระจันทร์จึงมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากมายขนาดไหนเพียงไร
               
          ทัศนะของผมแล้ว คิดว่าน่าจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าพูดถึงในแง่หลักวิทยาศาสตร์ พระจันทร์มีอิทธิพลทางการดึงดูดน้ำบนโลกมนุษย์ มีผลทำให้น้ำขึ้น น้ำลง ถ้าคิดแค่นั้น ก็คงจะจบ ถ้าวินิจฉัยต่อไปก็เป็นเหตุให้เกิดการเกษตรกรรม ทำให้เกิดฤดูกาลในส่วนต่าง ๆ ที่เป็นผลทำให้ คนที่อยู่ต่างจังหวัดจะเห็นได้ชัดเจน เช่น การออกหาอาหาร หาสัตว์น้ำในช่วงที่น้ำขึ้น น้ำลง โดยอาศัยจังหวะต่าง ๆ จะมีความคงที่ในระดับแต่ละวัน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไร จะขึ้นมากน้อยเพียงไร ก็ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ ซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่สัมพันธ์กับดวงจันทร์อย่างไร
 
           ผมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อน้ำขึ้น น้ำลง ก็จะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงว่า จะต้องพายเรือทวนน้ำ หรือตามน้ำอย่างไร เมื่ออยู่ในวัยเด็กทั้งนั้น ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์จากพื้นเดิม มนุษย์มีการใช้อิทธิพลจากดวงจันทร์ หรือพระจันทร์ สนองตอบกิจกรรมในการดำรงชีพในแต่ละวันแล้ว และนอกจากนี้ ก็ยังมีการไปหาสัตว์น้ำ ก็ยังเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถ้ามามองในแง่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งของมนุษย์ที่พูดถึง ในด้านสรีรวิทยาในร่างกายมีอะไรครับที่เป็นน้ำ เลือดไงครับ แสดงว่า มีอิทธิพลต่อความดันบางส่วน เพราะเลือดคือน้ำ เมื่อน้ำถูกดึงดูด ก็แปลว่า สภาวะเลือดต่อร่างกายมนุษย์ น่าจะมีผลตอบสนองจากการโคจรของพระจันทร์ด้วย
 
          ดังนั้น ถ้าพูดถึงในแง่มุมที่กล่าวถึงอารมณ์ การที่พระจันทร์ดึงดูด ทำให้เกิดน้ำขึ้น น้ำลง มีผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ โดยเหตุที่ว่า วันไหนพระจันทร์โคจรใกล้โลก ประชาชนพลเมืองในบ้านเมืองนี้ ประชาชนในประเทศก็จะรู้สึกหงุดหงิด อารมณ์ร้อนไม่ยอมกัน สังเกตง่าย ๆ ว่า วันนั้น จะมีอุบัติเหตุ เภทภัยเกิดขึ้นหลายประการ ด้วยเหตุแห่งอารมณ์ขาดสติยั้งคิด
 
          ผู้ใดจะผ่าตัดในวันใด ถ้าดูพระจันทร์โคจรในวันนั้นสัมพันธ์ถึงพระจันทร์เดิม จะสูญเสียเลือดมากน้อยเพียงใด แพทย์สมัยโบราณในยุโรป ก็ได้ใช้หลักวิชาทางโหราศาสตร์มาเป็นเครื่องมือด้วยเช่นเดียวกัน 
 
          ดังนั้น จะมองในแง่แห่งความงมงาย คงเป็นความคิดของคนที่ขาดวิสัยทัศน์ เพราะว่าพระจันทร์จะมีความสัมพันธ์ในสัดส่วนต่าง ๆ อยู่ที่ว่ามนุษย์รู้จักที่จะเรียนรู้ธรรมชาติได้มากน้อยเพียงไร นั่นเป็นเหตุผลที่มาที่ผมอยากจะกล่าวถึง
 
          เช่นในวันนี้เราดูพระจันทร์เดิมของสตรีผู้นี้สัมพันธ์ถึงพระจันทร์โคจร มีผลต่อระบบประจำเดือน ซึ่งกำลังใกล้จะมาหรือมาแล้ว คุณจะเจรจาเรื่องธุรกิจการงาน จะมีผลแห่งความสำเร็จมากน้อยเพียงใด เลื่อนไปเสียดีกว่า เพราะมันจะก่อให้เกิดความหงุดหงิดและความไม่พึงพอใจ ตลอดจนไม่น่าจะเอื้อผลต่อความสำเร็จได้มากมายนักใช่ไหม นั่นเป็นคำถามที่มีคำตอบจากความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเอง
 
          นั่นคือในทัศนคติของผม เมื่อพระจันทร์มีผลเช่นนี้ ดังนั้นความเชื่อในลำดับต่อมา จะเป็นลำดับแห่งความศรัทธาที่มีเหตุผลรองรับ แต่เหตุผลแห่งความศรัทธานั้น น้อมนำไปสู่การปฏิบัตะไรก็ตามในทิศทางที่ไม่ทำลายผู้อื่น ในทิศทางที่ไม่ทำลายตนเอง น่าจะเป็นทิศทางที่น่าจะลองปฏิบัติดู อย่างน้อยที่สุดในภาวะวิกฤติทางปัญหาในด้านต่าง ๆ ทางปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองนี้ ก็เป็นของขวัญสำหรับคอลัมน์ทางวิชาการที่มีรูปแบบเปลี่ยนไปบ้าง เพราะเหตุแห่งสังคมที่กดดันนะครับ อย่าคิดมากอะไร
 
          ช่วงที่ 5 วันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง (ประมาณ วันขึ้น 15 ค่ำ ) FULL MOON วันนี้เป็นวันสำคัญ เพราะพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้า ดลบันดาลสารพัดแก่โลก เช่น อารมณ์ของคนเราในแต่ละคน จันทร์เต็มดวงนี้จะเอื้อแก่สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อทางเสียงดนตรี ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ใช้โปรแกรมนี้ไปในทางบวกให้ผ่านสื่อเสียง เช่น ทางเทปดนตรี หรือางการอภิปรายต่าง ๆ และเป็นการเหมาะที่จะดื่มเบียร์เสริมชะตา เป็นทฤษฏีแปลกอีกทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งท่าน อ.จรัญ ได้แนะนำไว้ แต่อาจารย์ก็ได้บอกกล่าวในตอนท้ายว่า ควรจะดื่มพอหอมปากหอมคอ อาจจะเสริมชะตา อารมณ์ของคุณในทางบวกในวันนี้มากกว่าในวันอื่นก็ได้
 
          ช่วงที่ 6 ดวงจันทร์เริ่มหรี่แสง ช่วงข้างแรมทำมุม 225 องศากับดวงอาทิตย์ หรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า DISSEMINATING เป็นวันที่คุณจะได้สิ่งสะท้อนกลับจากการกระทำของคุณในวันก่อน ๆ ที่ผ่านมา จึงเหมาะแก่การแชร์สติร่วมกันกับผู้อื่น เช่น จากคนรอบข้าง หมายถึง การทำงานร่วมกัน การประชุม การหาข้อสรุป และจงจดบันทึกของคุณไว้ว่า วันนี้มีอะไรบ้าง
 
          ช่วงที่ 7 ช่วงพระจันทร์กึ่งข้างแรมสุดท้าย (7-8ค่ำ) ดวงจันทร์ทำมุม 90 องศากับดวงอาทิตย์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า LAST QUARTER เป็นจุดผลพวงของวงแหวน ซึ่งอาจจะเห็นผลเป็นตัวตนจากการกระทำที่แล้วมาในวันก่อน ๆ ทั้งหมดจากวันจันทร์ดับ (NEW MOON) ดังนั้น ในวันนี้เหมาะที่จะพักผ่อนหรือหยุดเพื่อหาความสุข ความสำราญ อันเป็นผลมาจากการตรากตรำงานหนัก ก่อนที่จะเข้าสู่วงรอบใหม่ หรืออาจจะฉลองชัยให้แก่ตนเอง โดยการสนับสนุนการกระทำทางรูป รส กลิ่น เสียง และจงสัมผัสให้เต็มที่ นั่นเป็นวันที่เอื้อคุณต่อความสุขโดยชีวิตส่วนตัว
 
          ช่วงที่ 8 ดวงจันทร์เข้าสู่เสี้ยวสุดท้ายข้างแรม (ทำมุม 45 องศา) จากดวงอาทิตย์ หรือทำมุม 315 องศา ถ้านับจากวัน NEW MOON (0 องศา) ภาษาอังกฤษ เรียกว่า BALSAMIC ตอนนี้เป็นผลสรุปของวงนอก ให้ทิ้งสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้วงวงจรก่อนทั้งหมด เช่น คุณอาจจะทิ้งความรู้สึกรับผิดชอบในการสร้างสรรค์มาแล้วในช่วงก่อน ๆ ตอนนี้คุณเป็นผู้รวบรวมการสร้างสรรค์อะไรที่มันวุ่น ๆ มาแล้วในสมอง ขอให้ทิ้งให้หมดเหมือนกับเทอะไรหนัก ๆ ออกจากหัว และรอทำในช่วงถัดไป ถึงวันนี้เราอาจจะอาบน้ำ อาจจะทิ้งเสื้อผ้าเก่า ๆ ที่เราไม่ต้องการ หรือสลัดปัญหาหนัก ๆ ในหัวอออกไป อาจจะโยนอะไรที่เราไม่ต้องการแล้วทิ้งไป เอาถังขยะเก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน
 
          กล่าวโดยสรุป ช่วงของวันนี้จงเคลียร์ชีวิตของคุณให้โล่ง และรอตั้งต้นใหม่ในวัน NEW MOON จงอย่าลืมว่า ควรใช้ชีวิตคุณให้สอดคล้องตามจังหวะทั้ง 8 ที่ได้กล่าวไว้แล้ว
 
          รอบของวันใน 1 เดือนนั้น การทำภารกิจในวันไหน เวลาไหน หรือรอบของวันใน 1 เดือนนั้น ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดี แต่ความหมายโดยรวมที่ อ.จรัญ อยากให้ทุกคนรับรู้ และเข้าใจ คือ ช่วงที่ท่านสรุปมาให้ คือ วันขอเงินจากพระจันทร์ ใน 1 เดือนจะมี 1 ครั้ง แต่ในที่สรุปมาให้จังหวะเดียว หรือหนึ่งใน 8 จังหวะเท่านั้น จังหวะของชีวิต อันที่จริงแล้วคุณควรที่จะเป็นผู้ปฏิบัติ หรือตั้งใจที่จะทำอะไร ดูเหตุแห่งตนก่อน แต่ที่ให้องค์ประกอบแห่งทางเลือก คือ ความเชื่อในทัศนะของโหราศาสตร์สากล ในมุมของ อ.จรัญ พิกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคารพ
 
           สำหรับท่านที่ต้องการทราบว่า  ในแต่ละเดือนนั้น วันขอเงินจากพระจันทร์ คือวันใด เวลาใด ผมก็ได้จัดเป็นตาราง วันขอเงินจากพระจันทร์ ตลอดทั้งปีเอาไว้ให้ท่าน ซึ่งอยู่ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ ส่วนท่านที่อยากรู้ในรอบวันอื่น ๆ ซึ่งมีอีก 7 วัน ซึ่งมีกลเม็ดเด็ดพลายอย่างไรในการอธิษฐาน ในการประกาศขอพร รวมถึงในแต่ละรอบของวันขอเงินจากพระจันทร์นั้น ควรจะมีการทำกิจกรรมอย่างไร เพื่อเสริมดวงชะตา ตามมุมของดวงดาวในวันดังกล่าวนั้น