เกณฑ์ดิถี (ประจำปี 2555)

เกณฑ์ดิถี


เกณฑ์

ธงไชย

อธิบดี

อุบาทว์

โลกาวินาศ

ดิถี

3

18

2

4

       
     
เกณฑ์ดิถี หมายถึงข้างขึ้นและข้างแรม อันเกิดจากการโคจรของดวงจันทร์สัมพันธ์กับ ดวงอาทิตย์หรือลำดับ วันทางจันทรคตินับจากวันจันทร์ดับ(วันอมาวสี) เรียงลำดับจากดิถี 1 ไปจน ถึง 30 คือวันจันทร์ดับมืดอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้น วันขึ้น 1 ค่ำ จึงตรงกับดิถี 1 นับไล่เรียงไปจนถึง วันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งตรงกับดิถี 15 ส่วนวันแรมจะเป็นดิถี มากกว่า 15 ก็ให้เอา 15 ลบ ผลลัพธ์จะเป็นวัน ข้างแรม สำหรับเกณฑ์ดิถีในตารางกาลโยคประจำปีพุทธศักราช 2555 มีดังนี้

       ดิถีธงไชย คือดิถี 3 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำของทุกเดือน แสดงผลดีในทางทรัพย์สิน ความ เจริญรุ่งเรืองในการทำธุรกิจหรือทำกิจกรรมอันเป็นมงคลจะเป็นผลดี หากเกณฑ์ดิถีไปขัดกับเรื่อง ของเกณฑ์วัน ให้ถือเกณฑ์วันเป็นหลัก คือวันอันเป็นวันดีก็ถือเป็นวันดี แต่ถ้าวันขึ้น 3 ค่ำ ไปตรงกับ วันที่ไม่ดี ก็ถือว่าไม่ดีไปด้วย

          ดิถีอธิบดี คือดิถี 18 ซึ่งตรงกับวันแรม 3 ค่ำของทุกเดือน แสดงผลดีในการปกครอง การ ควบคุมดูแลในเรื่องความเป็นใหญ่ อำนาจในการบริหารและการจัดการ ทำสิ่งใดประสบผลสำเร็จ มี ความเจริญก้าวหน้า มีโชคลาภเป็นอย่างดี

          ดิถีอุบาทว์ คือดิถี 2 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำของทุกเดือน แสดงถึงผลร้าย อุปสรรค เป็นวัน ที่ ไม่เป็นมงคลใหญ่ หลีกเลี่ยง

          ดิถีโลกาวินาศ คือดิถี 4 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำของทุกเดือน แสดงถึงผลร้าย ความหายนะ วันที่ไม่เป็นมงคล ห้ามทำการมงคลเช่นเดียวกัน