ปรากฏการณ์อุปราคา ดับ...ดวงเมือง ดวงคน ปีกระต่ายตื่นตูมบทสัมภาษณ์ อ.ลักษณ์ ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
ปรากฏการณ์อุปราคา
ดับ...ดวงเมือง ดวงคน ปีกระต่ายตื่นตูม

 

ดวงจันทร์ทอดเงาตกลงบนผิวโลก มีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉพาะในวันเดือนดับ

          “ดาวที่เป็นตัวแทนของนักการเมืองอยู่ในมุมอับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นักการเมืองที่ไม่ดี ที่ทำผิดกฏหมายหรือศิลธรรม ที่เป็นคนที่ไม่มีอุดมการณ์ ที่เป็นกาฝาก จะมีอันดับหรือสูญไป เพราะดาวนักการเมืองที่ไม่ดี โคจรไปอยู่ในมุมอับ อยู่ในมุมที่เป็นมรณะกับชะตาเมือง ตลอดจนอาจจะมีอุบัติเหตุเภทภัยบางประการที่เกิดขึ้นกับนักการเมือง ต้องระมัดระวังตัว และที่สำคัญ ในปี ๒๕๕๔ จะมีการเกิดอุปราคา หรือ เกิดคราส ๖ ครั้ง เป็นจุดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายอย่างหลายประการ” นี่เป็นการวิเคราะห์ดวงเมืองของ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ เลขาธิการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ หรือเจ้าของฉายา “โหรฟันธง”
 
          ทั้งนี้ โหรฟันธง ได้อธิบายถึงการเกิดอุปราคาทั้ง ๖ ครั้งว่า ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เกิดสุริยุปราคาอย่างชัดเจนในราศีธนู มีเกณฑ์ที่ส่งผลต่อดวงชะตา ของท่านที่เกิดในราศีธนูจากเงาคราสของราหู หรือความมืดมนอนธกาล ประกอบกับมีเกณฑ์เกิดเรื่องฟืนไฟ อุบัติเหตุ ตลอดจนเรื่องราวของศาสนา การสูญเสียบุคคลสำคัญ บุคลากรที่สำคัญทางศาสนา หรือเกิดความขัดแย้ง ความรุนแรงในเรื่องของศาสนาที่เกิดขึ้นและปรากฏทั้งประเทศไทย และทั่วโลก
 
          การเกิดอุปราคาครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นครั้งที่ ๒ ของการเกิดสุริยุปราคาในราศีพฤษภ ธาตุดิน มีเกณฑ์การเกิดแผ่นดินไหว เกิดการทรุดของแผ่นดิน หรือปัญหาเกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินและการเกษตรจะมีปัญหา
 
          การเกิดอุปราคาครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เกิดจันทรุปราคา สรรพคราสในราศีธนู ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับฟืนไฟ เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งหรือการเจ็บป่วยของบุคคลสำคัญ รวมถึงวงการพระสงฆ์จะมีปัญหา ในการเดินทางไกลทางอากาศจะไม่ปลอดภัย หรือเกิดภัยพิบัติที่น่ากลัว หรือเกิดโศกนาฏกรรมจากภัยทางอากาศ
 
          การเกิดอุปราคาครั้งที่ ๔ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เกิดสุริยุปราคาในราศีเมถุนภัยทางลม ฝน พายุ ปรากฏในแผ่นดินไทยและในโลก ที่น่าเป็นห่วงและน่ากลัว จะเกิดโรคระบาด ความเจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดจนเกิดข่าวลือข่าวร้ายในแผ่นดิน
 
การเกิดอุปราคาครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เกิดสุริยุปราคาในราศีพิจิกเป็นจุดที่จะมีภัยพิบัติทางน้ำ และการสูญเสียบุคคลสำคัญที่อยู่ในราศีพิจิกอย่างปุบปับฉับพลัน การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมถึงสุขภาพที่ย่ำแย่ และเรื่องของอุบัติเหตุหมู่ที่เป็นอันตราย ทั้งทางน้ำและทางอากาศ
 
การเกิดอุปราคาครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ หลักจากวันที่ดาวเสาร์ยกย้าย เกิดจันทรุปราคาในราศีพฤษภ ต้องระมัดระวังการสูญเสียบุคคลสำคัญ เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดิน การถล่มของแผ่นดิน หรือการเกิดแผ่นดินไหว คลื่นลมพายุเป็นภัยอันตราย จากทะเลสู่แผ่นดิน อันตรายเป็นที่น่าเป็นห่วง
 
          “ดวงของประเทศไทยมีเกณฑ์ของการเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นภัยต่อเรื่องของการเงินการคลัง เหมือนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒ ที่มีปรากฏการณ์ไอเอ็มเอฟครองเมือง ปรากฏการณ์การกะเก็งกำไรค่าเงินบาท หรือปัญหาค่าเงินบาทนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัว อย่างไรก็ตามที ดวงเมืองไทยยังมีมุมของดาวพฤหัสบดี ซึ่งหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองพิทักษ์รักษาเมือง ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะเกิดเหตุเภทภัยอันใดก็ตามที ถ้าชาวไทยปฏิบัติธรรม อยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนา ตลอดจนสร้างบุญสร้างกุศล มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้า บ้านเมืองก็จะอยู่รอดปลอดภัย” โหรฟันธงกล่าว
 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วันที่ 5 มกราคม 2554