ขอให้ขายที่ได้ ณ หมุดภูเขาทอง วัดสระเกศ
เคล็ดเกร็ดมงคล เสริมดวงชะตา วัดสระเกศ 

วัดสระีเกศ