สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงชะตาทั้ง 12 ราศี ประจำปี 2555( ปีมะโรง )
 

 หมอลักษณ์ ฟันธงสิริมงคลสถาน เสริมราศี ปี 2555

 
 

ลัคนาราศีเมษ
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ (13เมษายน-13พ ฤษภาคม)

 

ลัคนาราศีพฤษภ
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่(14พฤษภาค-13มิถุนายน)

 

ลัคนาราศีมิถุน
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่(14มิถุนายน-14กรกฎาคม)

 

ลัคนาราศีกรกฎ
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่(15กรกฎาคม-16สิงหาคม)

 

ลัคนาราศีสิงห์
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่(17สิงหาคม-16กันยายน)

 

ลัคนาราศีกันย์
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่(17กันยายน-16ตุลาคม)

 

ลัคนาราศีตุลย์
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่(17ตุลาคม-15พฤศจิกายน)

 

ลัคนาราศีพิจิก
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่่(16พฤศจิกายน-15ธันวาคม)

 

ลัคนาราศีธนู
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่(16ธันวาคม-15มกราคม)

 

ลัคนาราศีมังกร
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่(16มกราคม-12กุมภาพันธ์ )

 

ลัคนาราศีกุมภ์
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่(13กุมภาพันธ์-13มีนาคม)

 

ลัคนาราศีมีน
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่(14มีนาคม-12เมษายน)

ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน -13 พฤษภาคม)

   

 ปีนี้คุณที่เกิดในราศีเมษ ควรหาโอกาสมากราบสักการะ

1.     พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์   ณ   เมืองเหนือ    อาณาจักรล้านนา   จังหวัดเชียงใหม่    หาโอกาสมาสักการะและร่วมจารึกเขียนแผ่นทอง     เพื่อร่วมสร้าง     พระพุทธลอยเคราะห์      หรือ   พระพุทธพฤหัสบดีศรีนครพิงค์ และ องค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ องค์ที่ ๓ โดยจะมีพิธีเททองในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นกำลังบุญ กำลังบารมี คุ้มครองดวงชะตากรุงรัตนโกสินทร์ และคุ้มครองดวงชะตาของคุณที่เกิดราศีเมษในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในปีพุทธศักราชนี้ ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง จัดว่าเป็นจุดของพลังแห่งดวงชะตา ท่านจะได้หมดทุกข์โศกโพยภัย สร้างพระไว้เป็นกำลังตัว ให้คนกราบไหว้ไปร้อยปีพันปี 

2.  สักการะอธิษฐาน ร่วมสร้างมหาเทพผู้รักษาโลกมนุษย์ ท้าวธตรฐซึ่ง เป็นเทพ ๑ ในจตุโลกบาลทั้ง ๔ เป็นมหาเทพแห่งดนตรี ศิลปะและการแสดง และเป็นเทพที่พิทักษ์รักษาทิศประจำราศีของคุณ และเสริมดวงชะตาเรื่องการเงิน    และความรักของคุณโดยตรง   ตลอดจนไปกราบสักการะบูชาเทพพระราหูทรงครุฑ ร่วมบูชาสักการะอธิษฐานเพื่อนำรายได้ร่วมสร้างพระอุโบสถที่   วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี

3.   ใครที่อยู่ภาคอีสาน   หาโอกาสกราบสักการะ    พระพุทธรูปปางห้ามพระญาติ(ยืน)     ประดิษฐานในพระอุโบสถ  วัดศาลาลอย    จ.นครราชสีมา  ขอบารมีให้ตั้งตัว ตั้งตนได้สำเร็จสมปรารถนา 

4.    สักการะ   เสาหลักเมือง”   ที่วิหารสะดือเมือง วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน    หรือสักการะ   เสาหลักเมือง ๑๐๘ องค์ ที่เชียงราย เพื่อขอบารมีให้มีหลัก มีความมั่นคง ตั้งหลักตนได้ในชีวิต
        1. หาโอกาสไปกราบไหว้สักการะ พระเสาร์นาคปรก ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ    

        2. ไปกราบสักการะ  องค์ฤๅษี   และร่วมสร้างฤาษีพรตมุนี    ตลอดจนสักการะ  องค์เทพพระราหูทรงครุฑวัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตา      

       3. สักการะ พระพุทธลอยเคราะห์ณ วัดลอยเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ขอพรให้เคราะห์นั้นหมดไปกับปีเก่า และเตรียมรับโชคใหญ่ในปีมะโรง

    4. สักการะพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ พระปางยืนห้ามพระญาติณ พระอุโบสถ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา ร่วมบุญกฐินสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินถวายวัด เพื่อเป็นกำลังบุญให้มีทรัพย์สินความมั่นคงในชีวิต

         


ราศีมิถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14  มิถุนายน - 14 กรกฎาคม )


       ในปีนี้ชาวราศีมิถุน ควรหาโอกาสกราบไหว้สักการะพระแม่อันเป็นมหาเทวี ผู้มีบารมีคุ้มครองดวงชะตา ควรไปกราบสักการะ  

1.    พระแม่จามเทวีที่บรมราชานุสาวรีย์ของพระแม่จามเทวี จังหวัดลำพูน

2.   กราบ สักการะพระธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน และร่วมบุญร่วมสร้างและบูชา เหรียญพระพิฆเณศวิเศษลาภา ด้านหลังพระแม่จามเทวี คุ้มครองดวงชะตา จะเป็นมหามงคล

      3.    ร่วมบุญกฐินสามัคคีซื้อ ที่ถวายวัดศาลาลอย วัดที่ ย่าโมสร้าง อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา หรือ 
              โคราช จะได้เป็นมหามงคลบุญใหญ่คุ้มครองดวงชะตา ให้คุณมีทรัพย์สินที่ดิน และมีความมั่นคง
              ในชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15  กรกฎาคม  - 16 สิงหาคม )

  

      ในปีนี้ชาวราศีกรกฎควรหาโอกาสกราบไหว้ มหาสตรีอันยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นมงคลแห่งดวงชะตา ให้มีความเด็ดขาด กล้าหาญ มีความทะเยอทะยานให้ชีวิตประสบความสำเร็จโดยเร็วพลัน  อันได้แก่ 

        1. “พระแม่จามเทวีจังหวัดลำพูน แล้วอย่าลืมไปกราบไหว้สักการะ องค์เทพพระราหูทรงครุฑ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน ขอพรให้มีอำนาจ บารมี ประสบความสำเร็จในชีวิต สำหรับคนที่อยู่ภาคใต้ ไปกราบไหว้สักการะ แม่นางพระยาหรือแม่นางยา แห่งวัดนางพระยา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเป็นมหามงคลประจำปี ต้องไปกราบไหว้ให้ได้ เพราะเสริมดวงชะตาคุ้มครองดวงชะตาด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์


 
      2. พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาประจำปีนี้    หาโอกาสไปกราบสักการะ  พระพุทธรูปปางห้ามพระญาติ  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำราศี    ชาวราศีกรกฎ   ที่วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา เป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังใหม่ หรือที่ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ สักการะพระยืน จะได้ตั้งตัวตั้งตน จะได้พ้นโพยภัย ป้องกันอุปสรรคทั้งหลายปวง เป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาราศีตลอดปีมะโรงนี้


      
  3. สำหรับคนที่อยู่ภาคใต้ไปกราบไหว้สักการะ แม่นางพระยาหรือแม่นางยา แห่งวัดนางพระยา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเป็นมหามงคลประจำปี ต้องไปกราบไหว้ให้ได้ เพราะเสริมดวงชะตาคุ้มครองดวงชะตาด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์      


     4. พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาประจำปีนี้    หาโอกาสไปกราบสักการะ 
พระพุทธรูปปางห้ามพระญาติ      ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำราศี      ชาวราศีกรกฎ   ที่วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา เป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังใหม่ หรือที่ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ สักการะพระยืน จะได้ตั้งตัวตั้งตน จะได้พ้นโพยภัย ป้องกันอุปสรรคทั้งหลายปวง เป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาราศีตลอดปีมะโรงนี้
 


ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ชาวราศีสิงห์ควรหาโอกาสไปกราบไหว้    

        1.พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ มหา เศรษฐีผู้ประทานโชคลาภและบารมี ผมเป็นประธานจัดสร้าง ๙ องค์ เพื่อประดิษฐาน ๙ พระอารามทั่วประเทศ ได้สร้างสำเร็จแล้วเมื่อปี ๒๕๕๓ หากคุณอยู่ภาคเหนือ ไปสักการะที่ ณ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองเชลียง จ.สุโขทัย , ภาคอีสาน ให้ไปที่ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา เมืองย่าโมและเป็นวัดของแม่ย่าโม , ภาคกลางไปที่วัด สระเกศหรือวัดภูเขาทองกรุงเทพฯ,วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  , วัดแค จ.สุพรรณบุรี หรือวัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี , วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ , ภาคใต้ ไปที่ วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะได้เป็นมงคลเสริมโชคชะตาราศีให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีครับ       

       2. ควรหาโอกาสไปกราบสักการะ   “  เทพพระราหูทรงครุฑ  ”     อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐานอยู่      วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี จะ เป็นมหามงคลสถานที่เสริมดวงชะตาเป็นบุญราศี ไปกราบไหว้และทำบุญ เพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถ จะเป็นมงคลเสริมบุญราศีให้มีบารมี โชคลาภ มีทรัพย์และมีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนท่านสามารถสักการะเทพพระราหูทรงครุฑ ที่ผมเป็นประธานจัดสร้าง ๔ องค์ ประดิษฐาน ๔ ทิศมงคล ณ ภาคเหนือ สักการะเทพพระราหู ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน , ภาคใต้ ที่วัดนางพระยา จ.นครศรีธรรมราช , ภาคอีสาน ที่วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา และภาคกลาง ที่วัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี ขอบารมีให้พ้นโพยภัยทั้งปวง เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตจากร้ายกลายดี และประทานโชคลาภ ให้ตั้งตัวตั้งตนได้ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ชาวราศีกันย์ควรหาโอกาสไปกราบไหว้

         1. ควรหาโอกาสไปกราบสักการะ องค์เทพพระราหูทรงครุฑ จะได้เป็นมหามงคลคุ้มครองบุญรักษา เทพพระราหูทรงครุฑ ประดิษฐาน ณ ภาคเหนือที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ประดิษฐาน ณ ภาคอีสานที่ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) , ภาคกลางที่ วัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี เทพพระราหูจะได้ปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆให้ผ่านพ้นไป       

       2. ควรร่วมอธิษฐานร่วมสร้าง ท่านท้าววิรูปักโขนาคราช อันศักดิ์สิทธิ์ และบูชา เหรียญท้าววิรูปักโขนาคราชอันศักดิสิทธิ์ และ เทวดาพระเกตุวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี นำรายได้สร้างพระอุโบสถ วัดบัวขวัญ จะเป็นมหามงคล เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่คุ้มครองดวงชะตา เป็นบุญราศีตลอดปีมะโรงครับ 

        3. ควรจะหาโอกาสไปกราบไว้ พระนาคปรก อันศักดิสิทธิ์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เพราะในปีนี้ พระเสาร์ โคจรยกย้ายราศี ยิ่งได้บูชา พระเสาร์นาคปรกอันศักดิสิทธิ์ จะเป็นกำลังฤทธิ์กำลังบุญคุ้มครองพิทักษ์รักษาคุณตลอดปี

     4. สักการะ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ภาคเหนือ ที่วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่ , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองเชลียง จ.สุโขทัย , ภาคอีสาน ให้ไปที่ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา เมืองย่าโมและเป็นวัดของแม่ย่าโม , ภาคกลาง ไปที่ วัดสระเกศ หรือวัดภูเขาทอง  กรุงเทพฯ , วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  , วัดแค  จ.สุพรรณบุรี   หรือวัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี , วัดทรงธรรมวรวิหาร   จ.สมุทรปราการ , ภาคใต้ ไปที่ วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะได้เป็นมงคลเสริมโชคชะตาราศีให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีครับราศีตุลย์ ( ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน )ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ชาวราศีตุลย์ควรหาโอกาสไปกราบไหว้

     1.“หลวงพ่อพระประธานปางประทับยืนห้ามพระญาติในพระอุโบสถวัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา วัด ของย่าโม  เพราะเป็นวัดที่สร้างโดยย่า โมหรือท้าวสุรนารี จะได้ตั้งตัวตั้งตนเป็นมหามงคลเสริมชะตาราศี ไปกราบสักการะทำบุญขอพร และร่วมทำบุญซื้อที่ขยายวัดเพื่อสร้างเสนาสนะ จะได้เป็นมหามงคลบุญใหญ่              

            2. หาโอกาสไปกราบสักการะ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิและ เทพพระราหูทรงครุฑที่ประดิษฐาน ณ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา ประตูสู่ภาคอีสาน จะเป็นมหามงคลเสริมดวงชะตา บารมี ร่วมบูชาและมีวัตถุมงคล เหรียญเศรษฐีเมืองย่าโม ไว้บูชาร่วมบุญซื้อที่ถวายวัด จะช่วยคุ้มครองดวงชะตาทั้งวัตถุมงคล และบุญที่ได้ร่วมสร้างเป็นมหามงคลคุ้มชะตาราศีในปีนี้ครับ 

 

             3.  ควรหาโอกาสไปกราบสักการะและทำบุญ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ไปกราบสักการะหลวงพ่อพระประธานในพระวิหารหลวงอันศักดิ์สิทธิ์ และสักการะขอพรจาก เทพพระราหูทรงครุฑ องค์ที่ประดิษฐานทางภาคเหนือ และควรได้บูชา เหรียญเศรษฐีล้านนา ด้านหลังพระแม่จามเทวี เพื่อนำรายได้ร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ เพื่อเป็นกำลังบุญ ขอบารมีให้มีความสุข ความมั่นคงในชีวิต

 

        4. ในปีนี้ก็ควรหาโอกาสไปกราบสักการะ บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์วัดลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่  และควรมีโอกาสเขียนแผ่นทองแดงอธิษฐานสร้าง พระพุทธลอยเคราะห์ และ บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ภาคหนุ่ม เพื่อเป็นกำลังให้ชีวิตมีความสุข พ้นทุกข์โศกโพยภัย พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการ
 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ชาวราศีพิจิก ควรหาโอกาสไปกราบไหว้


1. กราบไหว้สักการะมหาสตรีผู้กล้า   เพื่อเป็นมหามงคลแก่ดวงชะตา  ภาคเหนือ  ไปไหว้           พระแม่จามเทวี จังหวัดลำพูน   ภาคอีสานกราบไหว้สักการะ    ท้าวสุรนารีหรือย่าโม   ณ       วัดศาลาลอย  จังหวัดนครราชสีมาและภาคใต้ไหว้แม่นางพระยาหรือแม่นางยาณ วัดนางพระยา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

        2. ควรหาโอกาสกราบไหว้ เทพพระราหูทรงครุฑที่สร้างประดิษฐาน ๔ ทิศมงคล ที่ผมได้สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา  ภาคอีสานไปที่ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา , ภาคเหนือ   ไปที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูนภาคกลาง  ไปที่วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี หรือที่ วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี ภาคใต้ ไปที่  วัดนางพระยา  จ.นครศรีธรรมราช   จะเป็นมหามงคลคุ้มครองดวงชะตาราศี เพราะ ราหูมีอิทธิพลส่งผลต่อดวงชะตาต่อคุณที่เกิดในราศีพิจิกในปีนี้ครับ  

        3. สักการะพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ มหาเศรษฐีผู้ประทานโชคลาภ ความร่ำรวย ณ วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่ วัดศาลาลอย   จ.นครราชสีมา  ,    วัดแค   จ.สุพรรณบุรี วัดคลองวาฬ   จ.ประจวบคีรีขันธ์ , วัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี

ในปีนี้ควรหาโอกาสไปกราบสักการะ

        1. กราบสักการะบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์วัดลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่   ชื่อเป็นมงคลต่อดวงชะตา  จะได้หมดเคราะห์หมดทุกข์โศกโพยภัย ที่สำคัญควรไปร่วมเขียนแผ่นทองอธิษฐานเพื่อร่วมสร้าง พระพุทธลอยเคราะห์”   หรือ  พระพุทธพฤหัสบดีศรีนครพิงค์และ บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์องค์ที่ ๓ ที่จะหล่อเป็นองค์พระพุทธรูปดับเคราะห์ดับภัยให้ลอยเคราะห์ลอยภัยจะประกอบพิธีเททองในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คุณสามารถเขียนแผ่นทองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ หรือจะไปกราบสักการะ บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา และร่วมบุญบูชาเหรียญบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ เพื่อร่วมบุญร่วมซื้อที่ถวายวัดศาลาลอยเป็นมงคลต่อดวงชะตา

        2. หาโอกาสไปไหว้องค์ฤๅษีมหาฤๅษีอันศักดิ์สิทธิ์ และร่วมสร้าง องค์พระภรตมุนีฤๅษี จะได้เป็นมงคลแก่ดวงชะตา ณ วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี

       3.  สักการพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ มหาเศรษฐีผู้ประทานโชคลาภ ความร่ำรวย ณ วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา , วัดแค จ.สุพรรณบุรี , วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ , วัดป่าธรรมโสภณ  จ.ลพบุรี


 ราศีมังกร ( ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ )
ในปีนี้ชาวราศีมังกร ควรหาโอกาสไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงชะตาราศี ให้เป็นมงคลตลอดปี ๒๕๕๕          

 

        1. หาโอกาสสักการะไหว้ เทพพระราหูทรงครุฑ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน ร่วมบุญบูชา เหรียญเศรษฐีเมืองล้านนา    ด้านหลังองค์พระแม่จามเทวีอันศักดิ์สิทธิ์    เพื่อร่วมบุญร่วมสร้าง     อาคารเรียนพระปริยัติธรรม

 

        2. หาโอกาสกราบสักการะ  พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ   ที่ผมและสาธุชนได้ร่วมสร้าง ๙ องค์ เมื่อปี ๒๕๕๓  และถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาในพระอาราม    ทิศทั่วประเทศไทย   ภาคเหนือ ที่วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่ ที่สำคัญควรทำบุญร่วมสมโภชเจดีย์ ๑๒ นักษัตร ของครูบาเจ้าเทืองนาถสีโล แห่งวัดบ้านเด่น จะเป็นมงคลเสริมชะตาให้เป็นปีทองผ่องอำไพสำหรับคุณครับ , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองเชลียง จ.สุโขทัย , ภาคอีสาน ให้ไปที่ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา  เมืองย่าโมและเป็นวัดของแม่ย่าโม , ภาคกลาง ไปที่ วัดสระเกศ หรือวัดภูเขาทอง กรุงเทพฯ , วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  , วัดแค จ.สุพรรณบุรี หรือวัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี ,วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ , ภาคใต้ ไปที่ วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะได้เป็นมงคลเสริมโชคชะตาราศีให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีครับ บุญอันใดที่สำเร็จจากการสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ได้มีโอกาสไปกราบไหว้ด้วยทุกประการ          

        3. สักการะ 3 อรหันต์บันดาลโชค ได้แก่ พระสีวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ ณ ศาลาสมเด็จ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน และควรมีเหรียญ 3 อรหันต์บันดาลโชค ไว้ประจำตัว เพื่อเสริมโชคลาภ ความร่ำรวย ตลอดปีมะโรงสมกับที่เป็นปีทองของราศีมังกร

ราศีกุมภ์ ( ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม )ในปีนี้ ชาวราศีกุมภ์ ควรหาโอกาสไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงชะตาตลอดปีมะโรง

 

    1. ไปกราบสักการะ องค์เทพพระราหูทรงครุฑ  ซึ่งเป็นเทพประจำตัวชาวราศีกุมภ์  ผมและสาธุชนได้สร้าง    องค์    ตลอดปี    ๒๕๕๔     เพื่อประดิษฐาน ๔ ทิศประเทศ  เมื่อคุณได้ไปกราบสักการะ คุณจะได้ร่วมทำบุญในวัดที่ประดิษฐานองค์เทพพระราหูทรงครุฑทำบุญอุทิศบุญให้ เทพพระราหูทรงครุฑ ซึ่งเป็นเทพประจำตัว จะได้เป็นมงคลเสริมบุญราศี ให้ชาวราศีกุมภ์ประสบความสำเร็จและมีความสุขความเจริญ
      -
ภาคเหนือก็ไปที่  วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
        - ภาคอีสาน ก็ไปที่ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา เมืองโคราช
        - ภาคใต้ ไปที่ วัดนางพระยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
      - ภาคกลางหรืออยู่กรุงเทพฯ ก็ไปที่ วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี หรือที่ วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี

 

      2. ในปีนี้ชาวราศีกุมภ์ ควรหาโอกาสไปกราบสักการะพระปางป่าเลไลยก์อันศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นพระประจำวันเกิดของชาวราศีกุมภ์  โดยเฉพาะ พระปางป่าเลไลยก์  พระประธานในพระอุโบสถ ที่วัดศาลาทอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดพี่วัดน้องกับ วัดศาลาลอย ไปกราบไหว้สักการะ พระปางป่าเลไลยก์ ที่งดงามอีกองค์หนึ่ง    วัดพระปฐมเจดีย์   จังหวัดนครปฐม   อยู่ในองค์พระปฐมเจดีย์ ด้านหลังองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์นั่นแหละครับ

      3. ควรไปกราบไหว้  พระเสาร์นาคปรก   เป็นคู่มิตรของพระราหู  ซึ่งเป็นเทพประจำตัวของคุณ    วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 

     4. หาโอกาสกราบสักการะ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ที่ผมและสาธุชนได้ร่วมสร้าง ๙ องค์เมื่อปี   ๒๕๕๓   และถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาในพระอาราม ๙ ทิศทั่วประเทศไทย  ภาคเหนือ ที่วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่ , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองเชลียง จ.สุโขทัย , ภาคอีสาน ให้ไปที่ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา เมืองย่าโมและเป็นวัดของแม่ย่าโม , ภาคกลาง ไปที่ วัดสระเกศ หรือวัดภูเขาทอง กรุงเทพฯ , วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  , วัดแค จ.สุพรรณบุรี หรือวัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี , วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ , ภาคใต้ ไปที่วัด คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะได้เป็นมงคลเสริมโชคชะตาราศีให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีครับ บุญอันใดที่สำเร็จจากการสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ได้มีโอกาสไปกราบไหว้ด้วยทุกประการ
มหามงคลสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวราศีมีนควรกราบสักการะ อันจะช่วยเสริมดวงชะตาสำหรับคุณที่เกิดในราศีมีน ได้แก่ 

      1. “เทวดาพฤหัสบดีทรงกวางทอง เป็นเทวดารักษาตัวท่านที่เกิดราศีมีน สร้างจาก ฤๅษี ๑๙ ตน เมืองที่ฤๅษีสร้างหรือเมืองมหาฤๅษีคือ เมืองหริภุญชัย จังหวัดลำพูน  ในปีนี้จึงขอเรียนเชิญชาวราศีมีน  หาโอกาสไปกราบไหว้ พระประธานในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ช่วงต้นปี จะได้เป็นมหามงคลบุญราศีคุ้มครองดวงชะตา

        2. ควรกราบสักการะ    เทพพระราหูทรงครุฑ    ที่สาธุชนได้ร่วมกันสร้า  ง   และประดิษฐานไว้ที่
วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เพื่อเกิดเป็นมหามงคลต่อดวงชะตา ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ในช่วงต้นปี
     

        3. ในปีนี้ควรไปกราบสักการะ  บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์  ซึ่งเป็นหมอหลวงรักษาพระพุทธเจ้า จะได้หมดเคราะห์  ทุกข์โศกโพยภัย   เป็นมงคลคุ้มครองรักษาดวงชะตา ทำให้คุณพ้นจากโรคร้ายภัยเวร และโรคเวรโรคกรรมตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ภาคอีสาน ไปที่ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) , ภาคกลางไปที่   วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรี  , ภาคเหนือไปที่ วัดลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์องค์เดิมและร่วมสร้าง  องค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์  องค์ที่    อันจะเป็นกำลังบุญของคุณทุกคน   ที่ได้เขียนแผ่นทองร่วมสร้าง  “บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ และ พระพุทธลอยเคราะห์ หรือ พระพุทธพฤหัสบดีศรีนครพิงค์ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดลอยเคราะห์ จ.เชียงใหม่ เป็นมงคลให้คนได้กราบไหว้จากนี้ไปร้อยปีพันปี

        4.  กราบสักการะ   จตุโลกบาลทั้ง   ๔   องค์จำลอง    และร่วมเขียนแผ่นทอง   ร่วมบุญสร้างสร้างจตุโลกบาลทั้ง ๔ โดยเฉพาะ ท้าววิรูปักโข ประธานแห่งนาคทั้งหลาย เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพ เพื่อนำรายได้สร้างพระอุโบสถ ณ วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี ชีวิตจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ และมีความร่ำรวยสมปรารถนา 

        5. กราบสักการะ พระแม่ธรณีบีบมวยผม อันศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะที่ประดิษฐาน ณ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา    เมืองย่าโมและควรมี   เหรียญพระแม่ธรณีย่าโม   ไว้ประจำตัว   เพื่อให้พ้นจากภัยพิบัติ และเสริมดวงชะตาในเรื่องของทรัพย์สิน คุณจะได้มีบ้านมีรถที่มั่นคง และพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลาย 

       6. ไปกราบไหว้ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ กราบสักการะ พระปางประทับยืนห้ามพระญาติ เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ณ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) แปลว่า ตั้งตัวตั้งตนเป็นเศรษฐีเป็นมงคลต่อดวงชะตา,ส่วนใครอยู่ทางภาคกลาง ก็ไปกราบสักการะ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ได้ ณ วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นบุญราศีทำให้มีความร่ำรวยสมปรารถนา