ปฏิทินโหร สถาบันพยากร์ศาสตร์ ประจำปี 2557


  " สั่งซื้อปฏิทินโหร ประจำปี 2557 ได้แล้ววันนี้  "
 

สั่งซื้อปฏิทินโหร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  02-515-9222
ขั้นตอนการสั่งซื้อ ปฏิทินโหร ประจำปี 2557
(โดยตรงกับทางบริษัท ร.ศ.๒๒๑ พับลิเคชั่น จำกัด)

1.โอนเงินค่าหนังสือ ตามจำนวนที่สั่งซื้อ (เล่มละ 199 บาท )  ค่าจัดส่ง 50 บาท

 

โอนเงินเข้าบัญชี :

                  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาอินทรารักษ์
              ชื่อบัญชี  บริษัท ร.ศ.๒๒๑ พับลิเคชั่น จำกัด
              บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 212-0-80771-0


2. เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาทำขั้นตอนดังต่อไปนี้

 
   
2.1 ถ่ายสำเนา ใบนำฝากหรือสลิปจากตู้ ATM  ลงบนกระดาษ A4  หรือแปะใบนำฝากลงบนกระดาษ A4  จากนั้นให้เขียนข้อมูลในการจัดส่ง บนพื้นที่ว่างของกระดาษให้ชัดเจน (กรุณาเขียนตัวบรรจง เพื่อไม่ให้จ่าหน้าซองผิด ทำให้เกิดความล่าช้า) ดังต่อไปนี้

            -  ชื่อ นามสกุล ของผู้รับพัสดุ
          -  ที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์ ที่จะให้จัดส่งหนังสือ
          -  เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อคุณได้ (จำเป็นมาก เพราะกรณีคุณเขียนไม่
             ชัดเจนเจ้าหน้าที่จะได้โทรสอบถามอีกครั้ง) 
          -  ระบุจำนวนเล่มในการสั่งซื้อ

      2.2 ให้ส่งแฟกส์  ใบโอนเงิน หรือใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-938-9598

      2.3 กรณีไม่มีเครื่องแฟกส์  ท่านสามารถสแกน ใบโอนเงิน หรือใบนำฝาก ส่งมาที่ อีเมล์   info@thefuntong.com

     2.4 หากท่านทำรายการโอนเงินผ่าน Internet Banking     สามารถส่งรายงานผลการโอนเงินเข้ามาที่ อีเมล์ info@thefuntong.com

 

 

 

 

.............................................