ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ สร้าง ๔ องค์ ประดิษฐาน ๔ ทิศมงคลทั่วประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์
สร้าง ๔ องค์ ประดิษฐาน ๔ ทิศมงคลทั่วประเทศไทย

          ขอเชิญร่วมพิธีสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ๔ องค์ เพื่อประดิษฐาน ๔ ทิศมงคลทั่วประเทศไทย  จะมีพิธีเททองหล่อบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ องค์ที่ ๑ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม ซอยจรัลฯ ๗๒ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ร่วมพิธีนพเคราะห์พุทธาเทวามังคลาภิเษกชนวนมวลสาร และเสกน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแจกจ่ายให้ท่านที่ได้ร่วมพิธีนำไปปัดเป่าโรคร้ายภัยเวร โรคเวรโรคกรรม อาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่าง ๆ ให้มลายหายไปด้วยบารมีของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์  วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ร่วมพิธีเททองหล่อบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
               
          ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วย ท่านที่เป็นแพทย์แผนไทย ร่วมสร้างบรมครูหมอชีวกโก-มารภัจจ์ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ พิเศษ !! สำหรับท่านที่ร่วมบุญโดยการเขียนแผ่นทองแดงอธิษฐาน ท่านจะได้รับเหรียญบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ของขวัญที่ระลึก เฉพาะผู้ร่วมพิธีในวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ วัดอาวุธวิกสิ-ตาราม ซอยจรัลฯ ๗๒ เพียง ๒ วัน สร้างจำนวนจำกัดเพียงแค่ ๙,๙๙๙ เหรียญเท่านั้น เป็นมงคลนำไปบูชาติดตัว เพื่อคุ้มครองทุกท่านให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ โรคเวรโรคกรรม เกิดความสุขความเจริญ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ โทร.02-515-9222