ระยะเวลาในการจัดสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ๔ องค์กำหนดขอบเขตระยะของโครงการการจัดสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ระยะเวลาในการจัดสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ๔ องค์
กำหนดขอบเขตระยะของโครงการการจัดสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์
ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

 
         เดือนมกราคม  ริเริ่มจัดทำโครงการ เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้ทราบ ต่อเนื่องจากโครงการสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ประมาณเดือนมีนาคม เดือนเมษายน ของปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ไปจนถึงเดือนธันวาคมในปี ๒๕๕๓ เจรจานายช่างให้ได้ช่วยปั้นพิมพ์ คือนายช่างปัทม์ และนายช่างสังวร ผู้ควบคุมปั้นพิมพ์ประมาณเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๓ ถึงเดือนมกราคม ปี ๒๕๕๔
ปั้นพิมพ์สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์งดงาม วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เข้าพิมพ์ยาง ถอดพิมพ์ เตรียมพร้อมสำหรับการเทในช่วงประมาณวันที่ ๑๐-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

          -  สร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ องค์แรก เพื่อประดิษฐาน ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดพิธีเททองในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ตรงกับวันมาฆบูชา

          -  สร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ องค์ที่ ๒  เพื่อประดิษฐาน ณ วัดแค จ.สุพรรณบุรี โดยมีกำหนดเททอง ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

          -  สร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ องค์ที่ ๓ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์

          -  สร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ องค์ที่ ๔ เพื่อประดิษฐานจังหวัดอุดรธานี

          ทั้งนี้ โครงการสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ จะมีรายละเอียดของการประกอบพิธี 2 วัน คือวันสุกดิบ ประกอบพิธีอันเป็นมงคล คือพิธีนพเคราะห์ มังคลาภิเษกชนวนมวลสาร เสกน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลในพิธี ให้พ้นทุกข์โศกโรคภัย โรคเวรโรคกรรม และน้อมนำความเป็นมงคล ไปร่วมประกอบพิธีเททองในอีกวันถัดไปจากวันประกอบพิธีนพเคราะห์ พุทธาเทวามังคลาภิเษกนั้น
โดยสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการทั้งหมดทั้งสิ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นเป็นหลัก โดยประชาชนสามารถร่วมบุญโดย

          1.  เขียนแผ่นทองทำบุญ 100 บาท ต่อ 1 แผ่น ซึ่งเป็นแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ ในส่วนของเงิน 100 บาทนั้น จะจัดเป็นส่วนของค่านายช่างปั้นพิมพ์ ค่าประกอบพิธีการเททอง เป็นเงินในการถวายจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ เงิน 100 บาท ในการทำบุญที่ท่านเขียนแผ่นทอง ถือว่าจะจัดสรรให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดอานิสงส์แห่งผลบุญให้สูงที่สุด สำหรับท่านที่ได้ร่วมบุญ และในวันประกอบพิธี อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ จะได้นำเหรียญบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งสร้างเป็นการส่วนตัว แจกจ่ายให้แก่ท่านที่มาร่วมพิธีใน 2 วันที่ประกอบพิธี เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นมงคลที่ระลึก

          2.  บริจาคเงินทำบุญตามกำลังศรัทธา ในวันที่มีการประกอบพิธี ณ สถานที่นั้นๆ

          3.  ร่วมบุญโดยการเป็นเจ้าภาพสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ โดยการบริจาคเงินทำบุญ 29,999 บาท ท่านจะได้ครอบครองบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ของขวัญ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 1 องค์ สร้างจำนวนจำกัด เพียง 99 องค์ พระชุดนี้ไม่มีจำหน่าย จะมีเฉพาะสำหรับท่านที่ได้ร่วมบุญสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์เท่านั้น

          ร่วมบุญโดยเป็นสมาชิกบัตรฟันธงการ์ด ท่านจะได้รับพระของขวัญบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ขนาดบูชาขนาดลอยองค์ขนาดเล็ก ลอยองค์ขนาดจิ๋ว และเหรียญมงคลที่ระลึก
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพยากรณ์ศาสตร์
โทร. 02-515-9222 , 081-906-4247 หรือ www.thefuntong.com