โครงการสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์หลวงประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งประวัติศาสตร์ของสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ สร้าง ๔ องค์ ประดิษฐาน ๔ ทิศมงคลทั่วประเทศไทย

                                 

พิธีการสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์             
  **  -----------------------------------------------------  **